รับ 3 CCEU ฟรี สำหรับการต่ออายุ ACC, PCC

Updated: Apr 5, 2020

รับ 3 CCEU อภินันทนาการ (ฟรี) สำหรับการต่ออายุ ACC, PCC

สมาชิก ICF ที่มี ACC, PCC ตามกติกาแล้วจะต้องเรียนเนื้อหาในหัวข้อจริยธรรมการโค้ชอย่างน้อย 3 CCEU (Continuing Coach Education units) เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอในการต่ออายุ ACC, PCC

ICF Global และ ICF Ethics Community of Practice ได้พัฒนาหลักสูตรในหัวข้อจริยธรรมขึ้นเพื่อเป็นอภินันทนาการ โดยสมาชิกที่เรียนจบจะได้รับ 3 CCEU (การต่ออายุต้องมี 40 CCEU โดย 24 CCE อยู่ในหัวข้อสมรรถนะหลัก)


ขั้นตอนการรับ 3 CCEU อภินันทนาการ

1. ดูวีดีโอ คลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://coachfederation.org/ethics-cce-course

2. อ่าน “Do You Give Your Clients Advice”

3. ทำแบบทดสอบ


เมื่อได้ทำครบทุกขั้นตอนแล้ว ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรทางอีเมล์ และชื่อของท่านจะอยู่ในดาต้าเบสของ ICF Global


โดย ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

ICF Bangkok Chapter


14 views0 comments

Recent Posts

See All