top of page
 
Find the right coach to help you experience coaching
and unlock your full potential. 
เลือกโค้ชที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้พบกับประสบการณ์การโค้ชที่คืนศักยภาพให้คุณ

Find a Coach

pexels-sora-shimazaki-5669648 copy.jpg
PC Blue wave.png
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png

Meet ICF Professionals
 

 To be an ICF member, an individual must complete at least 60 hours of coach-specific training and pledge to abide by the ICF Code of Ethics. 

ICF-credentialed coaches are professional coaches who have met stringent education and experience requirements, and have demonstrated a thorough understanding of the coaching competencies that set the standard
in the profession. In addition, ICF-credentialed coaches adhere to
strict ethical guidelines 
as part of ICF’s mission
to protect and serve coaching consumers.

Choose to work with ICF Professionals.


 

ทำความรู้จักกับ ผู้ประกอบวิชาชีพ ICF

ผู้ที่สามารถเป็นสมาชิก ICF คือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการโค้ชอย่างน้อย 60 ชั่วโมง และ
ผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ ICF

โค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF คือโค้ชวิชาชีพผู้ซึ่งผ่านข้อกำหนดด้านการศึกษาและประสบการณ์ที่เข้มงวด และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสมรรถนะการโค้ชต่าง ๆ ซึ่งกำหนดมาตรฐานของวิชาชีพ  
นอกจากนั้นโค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF ยึดมั่นตามแนวปฏิบัติทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเพื่อปกป้องและดูแลลูกค้าที่รับการโค้ช

เลือกทำงานกับผู้ประกอบวิชาชีพ ICF


ICF-credentialed coaches are
professional coaches who have met stringent education and experience requirements, and have demonstrated a thorough understanding of the coaching competencies that set the standard
in the profession.


โค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF คือโค้ชวิชาชีพผู้ซึ่งผ่านข้อกำหนดด้านการศึกษาและประสบการณ์ที่เข้มงวด และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสมรรถนะการโค้ชต่าง ๆ ซึ่งกำหนดมาตรฐานของวิชาชีพ  
Ready to Experience Coaching
for Yourself?

Verify ICF Membership/Credentials

Coaching can be a transformational experience, but how do you find the right coach?
It’s important to find a true professional, exercising due diligence in your search to ensure the coach you select is appropriately trained and adheres to
the highest ethical standards.

การโค้ชเป็นประสบการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต  แต่คุณจะสามารถหาโค้ชที่เหมาะสมกับคุณได้อย่างไร
การเลือกโค้ชวิชาชีพที่แท้จริงเป็นสิ่งสำคัญ ใช้เวลาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าโค้ชที่คุณเลือกได้รับการฝึกอบรม
อย่างเหมาะสมและยึดมั่นกับมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

Click to  to verify whether a coach you will be working with is a current ICF Professionals

คลิกด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบว่าโค้ชที่คุณกำลังจะร่วมงานด้วยเป็นผุ้ประกอบวิชาชีพ ICF

EXPERIENCE COACHING
before you start your
coaching relationship

 

Client by client, ICF coaches help improve lives, relationships and business performance. They make a real and measurable difference in people’s lives, which is why we’re passionate about making sure our coaches and the institutions that train them are well-equipped to do their jobs.

คนแล้วคนเล่า บรรดาโค้ช ICF ได้ช่วยพัฒนาชีวิต ความสัมพันธ์ และผลงานในธุรกิจ 
โค้ชเหล่านี้สร้างความแตกต่างที่แท้จริงซึ่งวัดผลได้แก่ชีวิตของผู้คน
ซึ่งเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไร เราจึงหลงใหลการทำให้โค้ชและสถาบันฝึกอบรมโค้ชของเราพร้อมทำหน้าที่ของพวกเขา

ICF ExperienceCoaching_Logo.png

ICF Credential Coach Finder (CCF)

เครื่องมือค้นหาโค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF


The Credentialed Coach Finder (CCF) is a free searchable directory of ICF credentialed coach members. Use to find coaches best suited for you.

 

To help you with this process, the International Coaching Federation (ICF) developed the Credentialed Coach Finder, a free and searchable directory with listings for thousands of qualified,ICF-credentialed coaches worldwide. Individuals and businesses can use CCF to identify and select trained, qualified coaches best suited
for their particular situation.

เพื่อช่วยคุณในกระบวนการค้นหาโค้ชที่เหมาะสม สหพันธ์การโค้ชนานาชาต หรือ ไอซีเอฟพัฒนาเครื่องมือค้นห้าโค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ (CCF) ซึ่งเป็นสมุดบัญชีรายชื่อออนไลนืซึ่งสามารถค้นหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งบรรจุรายชื่อของโค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนนับพันรายจากทั่วโลก บุคคลและองค์กรธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือ CCF เพื่อระบุและเลือกโค้ชที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับบริบทของแต่ละคน 

 

To access the ICF Credentialed Coach Finder, please review and agree to the terms listed below.

ก่อนเข้าสู่เครื่องมือค้นหาโค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิโดย ICF โปรดทำความเข้าใจและยินยอมกับข้อกำหนดด้านล่างนี้ICF’s Credentialed Coach Finder (CCF) is intended to be used as a tool
for potential coaching clients to select a coach.

CCF is not to be used to promote or market products and/or services to ICF Members.
In order to protect our affiliates’ privacy, ICF will immediately refer these actions to our legal counsel;
ICF expressly reserves all rights to take further action against those who violate our user agreement. 

ICF reserves the right to cancel and/or remove any posting that does not fit within the original purpose for the system. The qualifications of coaches listed, and the information provided is not verified by ICF in any way.
Individuals utilizing this database are urged to take reasonable steps to verify the qualifications of any potential coach.

By utilizing ICF Credentialed Coach Finder, you agree to hold ICF harmless from any and all claims which may arise as a result of your using the information provided and agree to adhere to the ICF Spam Policy and any other spam regulations that may apply.


For more information regarding the use and features of CCF, please view our CCF FAQs.

ICF Credentials & Standards_PMS 716 & PM

Find ICF credentials, who are
ICF member 
in Thailand

ค้นหาโค้ชที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นสมาชิก ICF ในประเทศไทย


Searching for ICF credential coaches in Thailand

pexels-sam-lion-6001377.jpg
Screen Shot 2564-03-27 at 18.21.45.png

(Sponsor ads here)

 

bottom of page