top of page

Local Reciprocal Peer Coaching 

Get experiences by coaching and being coached.

One of the best way for coach professional development is to connect them with local colleagues, and let them learn from peers' experiences and wisdoms.

หนึ่งในแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาวิชาชีพสำหรับโค้ช คือการเชื่อมพวกเขากับเพื่อนใน
ประเทศนั้น ๆ  ให้พวกเขาเรียนรู้จากประสบการและปัญญาของเพื่อนในระดับที่ใกล้เคียงกัน

pexels-alex-green-5699479.jpg
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png

YOUR

Broaden

This localized program is supplementary to ICF Reciprocal Peer Coaching. 
โปรแกรมเฉพาะโค้ชที่เลือกสาขากรุงเทพนี้จะเติมเติมโปรแกรมสลับข้างโค้ชของ ICF 


While program aims at both novices and experienced coaches, who are pursuing their credentialing as well as broaden their coaching experiences,
it also bridges the language and time difference gap for local ICF Bangkok members. Becoming ICF Bangkok member today and enjoy  zero fee when joining this community.

โปรแกรมไม่เพียงมุ่งความสนใจที่การสนับทั้งโค้ชใหม่และโค้ชที่มีประสบการณ์แล้วที่กำลังเดินหน้าสู่การรับการรับรองคุณวุฒิและเพิ่มประสบการณืการโค้ชให้กับบุคคลเหล่านี้  แต่ยังลดช่องว่างจากอุปสรรคด้านภาษาและเวลาเข้าร่วมโปรแกรมซึ่งแตกต่างกันระหว่างประเทศไทยกับสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาช่วยให้สมาชิกของสาขากรุงเทพฯ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ง่ายขึ้น 
เลือกสาขากรุงเทพฯ วันนี้ และเพลิดเพลินกับการเข้าร่วมชุมชนของโค้ชท้องถิ่นนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

PC Blue wave.png

COACHING EXPERIENCE

Benefits:

This is a great opportunity ICF membership with Bangkok as their affiliate to

+ Receive feedback and testimonials from the coaches you coach. For many, this is as valuable as the coaching they receive.
+ Accrue additional hours for your coaching log. Because you are receiving coaching as compensation for the coaching you are giving, the peer coaching you give may be included in your log of paid coaching hours.

 


ประโยชน์ของโปรแกรม

 

เป็นโอกาสดีสำหรับสมาชิก ICF สาขากรุงเทพ ในเรื่อง
 

+ ได้รับคำติชมและคำรับรองจากโค้ชแต่ละท่านที่คุณโค้ช  สำหรับโค้ชหลาย ๆ คน นี้คือสิ่งที่มีคุณค่าที่ได้รับจากการโค้ช
+ สะสมชั่วโมงการโค้ช คุณจะได้รับการโค้ชเพื่อตอบแทนเวลาสำหรับการโค้ชที่คุณให้ผู้อื่น  การสลับข้างโค้ชสามารถนับเป็นชั่วโมงการโค้ชแบบคิดเงิน (Paid coaching hours) ได้

 


Other benefits of Local Reciprocal Peer Coaching :

+ Learn new styles and approaches to coaching
+ Rise to the challenge of coaching another coach
+ Grow confidence in coaching practice
+ Deepen your self-awareness
+ Have a safe space to try new coaching techniques
+ Coach someone, who gives permission to record sessions
   for mentoring, certification, and credentialing purposes
+ Expand your coaching networks.
+ Have a collegial friendship circle of coaches

ประโยชน์อื่น ๆ จากการเข้าร่วมการโค้ชสลับข้างของสาขากรุงเทพฯ 


+ เรียนรู้การโค้ชในรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ
+ ท้าทายตนเองโดยทดลองโค้ชท่านอื่น
+ เพิ่มพูนความเชื่อมั่นในการปฏิบัติด้านการโค้ข

+ รู้จักตนเองลึกซึ้งมากขึ้น
+ มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการทดลองเทคนิคการโค้ชต่าง ๆ
+โค้ชบุคคลอื่นที่อนุญาตให้บันทึกชั่วโมงการโค้ชเพื่อจุดประสงค์เรื่องการเป็นพี่เลี้ยง การฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร และการรับรองคุณวุฒิได้
+ ขยายเครือข่ายในด้านการโค้ชของคุณ 
+ เริ่มมีกลุ่มเพื่อนโค้ชของตนเอง

How the program works:

+ Sign up  and complete our application form with the minimum commitment of 6 hours of giving and 6 hours of receiving coaching. It will ask some questions that are useful for matching you with your peer coach, e.g.,

     - Specify your preferences for the kind of coach you’d like to be matched with.

     - Accept the Confidentiality'
 

+ Our coordinators will match you with a peer coach and inform both of you with contact details.  Alternatively, we will also hold peer matching live online sessions. You communicate with the chosen peer coach directly and sign coaching agreement independently.

 

+ Begin your coaching and accumulate your paid coaching hours.

การดำเนินการ


+ ลงทะเบียน และผูกพันที่จะโค้ชให้ได้อยางน้อย 6 ชั่วโมง และรับการโค้ชอีก 6 ชั่วโมง  ในแบบฟอร์มลงทะเบียนจะมีคำถามเพื่อช่วยให้เราการจับคู่และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เช่น
   - ให้คุณระบุรายละเอียดของโค้ชที่คุณอยากจะจับคู่ด้วย

   - ให้คุณรับรองเรื่องการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

+ ผู้ประสานงานโปรแกรมจะจับคู่คุณกับเพื่อนโค้ช จากนั้นจะให้ข้อมูลของคุ่โค้ชกับแต่ละฝ่าย  คุณยังมีทางเลือกในการจับคู่กับโค้ชที่คุณสนใจในการพบปะกันทางออนไลน์ด้วย ซึ่งคุณสามารถสื่อสารกันเองและทำข้อตกลงได้อย่างอิสระ
+ เริ่มต้นการโค้ชของคุณและสะสมชั่วโมงการโค้ชแบบคิดเงิน

Past Program Local Reciprocal Peer Coaching 2022
โครงการจับคู่เพื่อสลับกันโค้ช ปี 2565
Reciprocal Peer Coaching Poster.png

 

For ICF Member with ICF Bangkok as their affiliation only
สำหรับสมาชิก ICF  ที่มีรายชื่ออยู่กับ ICF Bangkok Chapter เท่านั้น 

 

Thank you for your interest, please stay tuned for our next round
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ โปรดติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป

ICF Professional coaches_PMS 3125 c  & P
pexels-alex-green-5699484.jpg

Local Reciprocal Peer Coaching is special program, designed for new and experienced coaches to learn and exchange benefits with
coaching colleagues.


โปรแกรมจับคู่เพื่อสลับกันโค้ชเป็นโปแกรมพิเศษ. ออกแบบมาเพื่อให้โค้ชที่พึ่งเริ่มต้นและมีประสบการณ์แล้วได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมอาชีพโค้ช

Learn & Exchange with peer

bottom of page