top of page
shutterstock_1469687855.jpg
ICF_Bangkok_Horizontal_Blue.png


บุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้นำทางธุรกิจ ผู้นำองค์กร ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลทั่วไปต่างให้ความสนใจเรื่อง
การโค้ช เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานและยกระดับชีวิตส่วนตัวของพวกเขา การโค้ชสำหรับผู้นำและ
ผู้จัดการมีข้อดีมากมายที่ส่งเสริมความสำเร็จในอาชีพ ไม่เพียงแต่สำหรับบุคคลที่ได้รับการโค้ชเท่านั้น
แต่ยังสามารถส่งต่อไปยังทีมของเขาและองค์กรทั้งหมด

Frequently Asked Questions 

COACHING

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การโค้ช
FAQ_yellow wave over white.png

COACHING FAQs

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการโค้ช

 1. What is professional coaching?

The International Coaching Federation (ICF) defines coaching as partnering in a thought-provoking and creative process that inspires a person to maximize their personal and professional potential. The process of coaching often unlocks previously untapped sources of imagination, productivity, and leadership.

When you work with a coach, you set out on a path to greater personal and professional fulfillment.

การโค้ชแบบมืออาชีพ คืออะไร

สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF) ให้คำนิยามว่าการโค้ชเปรียบเสมือนการเป็นเพื่อนในกระบวนการกระตุ้นความคิดและความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพส่วนตัวและอาชีพของตนให้สูงสุด กระบวนการโค้ชมักจะปลดล็อคทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ในอดีต ในการสร้างจินตนาการ ผลผลิต และภาวะผู้นำ

เมื่อคุณทำงานกับโค้ช คุณได้เริ่มเส้นทางสู่ความสำเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัวและด้านวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

 2. How is coaching different from mentoring or therapy?

When you partner with a coach, you are in the driver’s seat. Your coach provides support for accountability and self-awareness, and helps you gain new perspectives. Coaches ask questions not to get an answer they desire, but to encourage you in meaningful exploration that can help you reach a new level of depth and performance. The goal is to help you as the coaching client uncover key insights for yourself. Your efforts with your coach will focus on setting goals, creating outcomes, and managing the journey of personal and professional change on a path toward those desired outcomes. The coach is an expert in the coaching process. You are an expert in your destiny.
 

Comparatively, a mentor is a subject-matter expert who provides wisdom and guidance based on his or her own experiences. The coaching process focuses instead on facilitating individuals or groups draw upon their own experiences and capabilities to set and reach their own objectives.

Therapy deals with healing pain, trauma, dysfunction or conflict within an individual or relationships, typically with a focus on resolving difficulties arising from one’s past that impair an individual’s emotional health in the present. Therapy focuses on improving overall psychological functioning, and dealing with the present in more emotionally healthy ways. In some cases, a coach might refer a person to therapy if they observe signs a person needs this type of support. Coaching may also contribute to therapy, working hand in hand with a therapist, to sustain healthy habits in the person moving forward.

การโค้ชต่างจากพี่เลี้ยง (Mentoring) หรือ การบำบัดทางจิต (Therapy) อย่างไร

เมื่อคุณได้รับการโค้ช คุณกำลังอยู่บนที่นั่งของคนขับ โค้ชของคุณจะสนับสนุนให้คุณมีความรับผิดชอบและความตระหนักรู้ในตนเอง และช่วยให้คุณได้มีมุมมองใหม่ ๆ โค้ชตั้งคำถามมิใช่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่พวกเขาปรารถนา แต่เพื่อส่งเสริมให้คุณได้ทำการสำรวจที่มีความหมายให้คุณได้เข้าถึงความลุ่มลึกและสมรรถนะระดับใหม่ เป้าหมายคือการช่วยคุณในฐานะผู้รับการโค้ชให้ค้นพบความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่คุณกับโค้ชจะทำร่วมกันคือการกำหนดเป้าหมาย การสร้างผลลัพธ์ และการจัดการกับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องอาชีพสู่ผลลัพธ์ที่คุณปรารถนา โค้ชเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการโค้ช คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในโชคชะตาของคุณ

 

เมื่อเปรียบเทียบกัน พี่เลี้ยง (Mentor) จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งให้ความรู้และคำแนะนำบนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนตัว กระบวนการโค้ชมุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ได้รับการโค้ชใช้ประสบการณ์และความสามารถของตนเองในการกำหนดเป้าหมายและบรรลุเป้าประสงค์ของตนเอง

สำหรับ การบำบัดรักษา (Therapy) นั้นเป็นการรักษาความเจ็บปวด บาดแผล ความผิดปกติ หรือความขัดแย้งภายในตัวบุคคลหรือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ซึ่งโดยทั่วไป การบำบัดรักษาจะเน้นที่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปมในอดีต
ที่บั่นทอนสุขภาพจิตของบุคคลในปัจจุบัน การบำบัดรักษามุ่งเน้นไปที่การปรับสภาพจิตโดยรวมและการจัดการกับเรื่องปัจจุบันในแนวทางสุขภาพทางอารมณ์มากขึ้น ในบางกรณี โค้ชอาจแนะนำให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชเข้ารับการบำบัดรักษาหากพวกเขาสังเกตเห็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นต้องการการบำบัดรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ การโค้ชอาจมีส่วนช่วยในการบำบัดรักษา โค้ชทำงานร่วมกับนักบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ชมีพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการก้าวไปข้างหน้า

 3. Who is coaching for?

Coaching can benefit professionals of all ages and at all stages of their careers. If you are ready to invest the time, and engage in self-exploration and critical thinking to level up, a coach is a perfect partner to help you advance.

According to a 2020 global survey of the coaching industry, 27% of coaching clients are managers, and 25% are executives/C-suite leaders, making these the two most in-demand spaces for coaching. (GCS 2020).

การโค้ชเหมาะสำหรับใคร

การโค้ชมีประโยชน์สำหรับคนในทุกวิชาชีพ ทุกวัยและในทุกขั้นตอนของอาชีพการงาน หากคุณพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาและมีส่วนร่วมในการสำรวจตนเองและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อยกระดับศักยภาพของตนเอง โค้ชคือเพื่อนร่วมทางอันสมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้า

จากการสำรวจทั่วโลกของแวดวงการโค้ชในปี 2020 พบว่า 27% ของลูกค้าผู้ได้รับการโค้ชเป็นผู้จัดการ และ 25% เป็นผู้บริหารหรือผู้นำระดับสูงขององค์กร ซึ่งทำให้ตำแหน่งทั้งสองเป็นตำแหน่งที่ต้องการการโค้ชมากที่สุด
(2020 ICF Global Coaching Study).

 4. What are the signs that I might benefit from coaching?

Many professionals report feeling they have hit a wall in their career development, or that they feel “stuck” or “in a rut” before they begin coaching.

Perhaps you have encountered a challenge in your career that you are unsure how to address, or you don’t know how to elevate yourself to reach the next level in your career. Or, you have been offered a great opportunity, and you are excited for the new challenge. You just need to figure out how to achieve the desired results in an efficient and effective way.

 

Coaching can be especially powerful when transitioning into a new role—such as becoming a manager for the first time, or taking on a new C-suite position. It also can provide invaluable support when a major change occurs, such as becoming a parent or if external factors at your organization cause shifts in your role.

Whether you are in need of direction or simply want to push yourself to keep building your skills, a coach may be the partner who can help you find your way to your next goal.

อะไรคือสัญญาณที่บอกว่า ฉันอาจได้รับประโยชน์จากการโค้ช

คนทำงานหลายคนบอกว่าเขารู้สึกว่าตนเองมีขีดจำกัดในการพัฒนาด้านอาชีพ หรือเขารู้สึกว่า "ติดขัด" หรือ "ติดหล่ม" ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการโค้ช

บางทีคุณอาจพบกับความท้าทายในอาชีพการงานของคุณซึ่งคุณไม่แน่ใจว่าจะอธิบายถึงมันว่าอย่างไร หรือคุณไม่รู้วิธียกระดับตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ระดับต่อไปในอาชีพการงานของคุณได้อย่างไร หรือคุณได้รับโอกาสที่ดีและตื่นเต้นกับความท้าทายใหม่ คุณเพียงแค่ต้องหาวิธีบรรลุผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การโค้ชเป็นสิ่งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่—เช่น การที่คุณได้รับตำแหน่งผู้จัดการเป็นครั้งแรกหรือได้รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้บริหารระดับสูง (C-suite) นอกจากนี้การโค้ชยังสามารถให้การสนับสนุนอันมีค่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเริ่มทำหน้าที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือกรณีที่มีปัจจัยภายนอกในองค์กรของคุณซึ่งทำให้บทบาทของคุณเปลี่ยนแปลงไป

ไม่ว่าคุณต้องการวิธีการหรือเพียงแค่ต้องการผลักดันตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะของคุณต่อไป โค้ชอาจเป็นเพื่อนร่วมทางที่สามารถช่วยคุณหาทางไปสู่เป้าหมายต่อไปได้

 5. How do I find a qualified coach?

When looking for a coach, it’s important to find a true professional—to exercise due diligence to ensure the coach is appropriately trained and adheres to the highest ethical standards.

Ask each candidate about his or her coaching credentials and professional organization memberships. Though not required to be a coach, an ICF Credential indicates a coach has met
the highest standards of the profession through a rigorous, accredited training program, an established number of coaching hours, and assessment. An ICF Membership indicates a coach is committed to ongoing professional growth and the highest ethical standards.

It’s best to interview multiple candidates before selecting a coach, as this allows you to get to know them, compare styles, and find one that best suits your needs. Before the meeting, prepare questions to help you better understand the coach’s experience, areas of focus, and approach. Referrals to prior coaching clients can provide insights to ensure the coach can help you reach the goals you have in mind.

ฉันจะหาโค้ชที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้อย่างไร

หากคุณกำลังมองหาโค้ช มันสำคัญมากที่คุณต้องหาโค้ชมืออาชีพอย่างแท้จริง คุณต้องเลือกโค้ชที่คุณมั่นใจว่าเขาได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการเป็นโค้ชขั้นสูงสุด


คุณต้องถามผู้ที่คุณสนใจอยากให้เขามาเป็นโค้ชของคุณทุกคนให้แน่ชัดเกี่ยวกับการรับรองการโค้ชและการเป็นสมาชิกขององค์กรโค้ชมืออาชีพ แม้ว่าจะมิใช่ข้อบังคับสำหรับการเป็นโค้ช แต่การรับรองจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) จะแสดงให้เห็นว่าโค้ชผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสูงสุดของวิชาชีพ และเขาได้ผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้น ได้รับการรับรองจำนวนชั่วโมงการโค้ชที่กำหนด และได้รับการประเมินการโค้ช การเป็นสมาชิก ICF บ่งชี้ว่าโค้ชผู้นั้นมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตในอาชีพโค้ชอย่างต่อเนื่องและต้องการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดของโค้ชไว้

วิธีที่ดีที่สุดคือสัมภาษณ์ผู้ที่คุณสนใจอยากให้เขามาเป็นโค้ชของคุณทุกคนก่อนที่จะเลือกโค้ช เพื่อทำความรู้จักพวกเขา ได้เปรียบเทียบสไตล์ และเลือกคนที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ก่อนสัมภาษณ์ ให้เตรียมคำถามเพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจประสบการณ์ของโค้ช ความถนัดของโค้ช และแนวทางการโค้ชของเขาได้ดียิ่งขึ้น การสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่เคยได้รับการโค้ชจากโค้ชคนนั้นสามารถทำให้คุณเห็นว่าโค้ชคนนั้นจะสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้

 6. What should I expect from a coaching session?

You are responsible for your progress, but a very important first step is to establish your coaching agreement. In your sessions, the coach will challenge your thinking with practices and tools designed to evoke awareness, consider new perspectives, and cultivate learning and growth, with a focus on making clear progress toward a clearly defined goal. These tools might include worksheets, personal SWOT assessments, or other exercises.

ฉันควรคาดหวังอะไรจากการโค้ช

คุณต้องรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าของคุณ แต่ขั้นตอนแรกที่สำคัญมากคือการกำหนดข้อตกลงการโค้ชของคุณ ในชั่วโมงการโค้ชของคุณ โค้ชจะท้าทายความคิดของคุณด้วยแนวทางปฏิบัติและเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการรับรู้ พิจารณามุมมองใหม่ และสร้างนิสัยของการเรียนรู้และการเติบโต โดยมุ่งเน้นในการทำให้กระบวนการที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นมีความชัดเจน เครื่องมือเหล่านี้อาจรวมถึงใบงาน การวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคล หรือแบบฝึกหัดอื่น ๆ

 7. What kind of commitment is a coaching engagement in terms of   
     sessions and duration?

The duration and frequency of a coaching engagement can vary significantly by each client’s needs, objectives, and organization. Each coaching experience is likely to be different because each is highly individualized.

Typically, a coaching engagement ranges from weekly to monthly sessions, usually about an hour long. On average, engagements can range from a few sessions to about six months in length. Coaching works toward a defined goal, around which each session is structured. When you have achieved this goal, you and your coach might agree the engagement is concluded, or you may work together to set a new goal.

Coaching is driven by you: As the client, you are in control of this experience. Work with your coach to find the right fit that meets your needs and accomplishes your goals.

ฉันควรจะโค้ชกี่ครั้งและระยะเวลาเท่าใด

ระยะเวลาและความถี่ของการโค้ชอาจแตกต่างกันอย่างมากตามความต้องการ วัตถุประสงค์ และองค์กรของผู้ได้รับการโค้ชแต่ละราย ประสบการณ์การโค้ชแต่ละครั้งมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันเพราะแต่ละคนมีความเฉพาะตัวสูง

โดยปกติ การมีส่วนร่วมของการโค้ชจะมีตั้งแต่การโค้ชรายสัปดาห์ไปจนถึงรายเดือน ปกติการโค้ชหนึ่งครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยเฉลี่ย การโค้ชนั้นอาจมีตั้งแต่สองสามครั้งจนถึงประมาณหกเดือน การโค้ชนั้นจะมีการตั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับการโค้ชแต่ละครั้ง เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว คุณและโค้ชของคุณอาจเห็นพ้องกันว่าการโค้ชนั้นเสร็จสิ้นแล้ว หรือคุณอาจทำงานร่วมกันกับโค้ชเพื่อกำหนดเป้าหมายใหม่

การโค้ชนั้นขับเคลื่อนโดยคุณในฐานะผู้ได้รับการโค้ช คุณเป็นผู้ควบคุมประสบการณ์การโค้ช คุณจะร่วมงานกับโค้ชของคุณเพื่อค้นหาความพอดีที่ตรงตามความต้องการและเป้าหมายที่คุณตั้งไว้

 8. As a business leader, what are the things that a coach can help me with if he/she has less business experience than I do?

Coaching is helping a person tap into their own internal wisdom, which is accomplished by evoking awareness that can help the client consider different perspectives or alternate approaches. A coach’s relative lesser experience in your industry or type of role does not preclude them from partnering
with you to help you achieve your career goals.
They are your thinking partners who are experts in the process of coaching – collaborating with you, challenging your own thinking and helping evoke creativity and innovation.

ในฐานะผู้นำทางธุรกิจ โค้ชจะช่วยอะไรได้บ้างหากเขา/เธอมีประสบการณ์ด้านธุรกิจน้อยกว่าฉัน

การโค้ชกำลังช่วยให้บุคคลเข้าถึงปัญญาภายในของตนเอง ซึ่งทำได้โดยการปลุกจิตสำนึกที่สามารถช่วยให้ผู้ได้รับการโค้ชเกิดการตระหนักรู้ภายในตนเองซึ่งช่วยให้เขาได้พิจารณามุมมองที่แตกต่างกันหรือแนวทางอื่น ๆ การที่โค้ชมีประสบการณ์ที่น้อยกว่าผู้ได้รับการโค้ชในด้านธุรกิจหรือประเภทของบทบาทนั้นไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการโค้ช และการเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายในด้านอาชีพการงานของคุณ เพราะโค้ชจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการโค้ชร่วมกันกับคุณ ท้าทายความคิดของคุณ และช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ

 9. What results can I expect from being coached?
     How can I 
measure these results?

People who engage a coach often experience benefits that include increased confidence, enhanced communication skills, and optimized individual and team performance.

An individual’s results from coaching will be tightly aligned with the goals they set with their coach at the start of the engagement. While a return on investment (ROI) in these engagements can be difficult to measure, an alternate way to measure the impact of your coaching engagement could be to measure your Return on Expectation (ROE), which gauges how your coaching results tie back to the objective you and your coach set at the outset of your work together.

For example, some organizations that use coaching widely within their enterprise apply self- rated snapshot surveys to gauge how a person feels about key indicators of success—such as confidence or time management—before, during and after a coaching engagement. In other instances, asking colleagues or team members to contribute to a 360o survey of your performance can help to set goals and measure growth through coaching.

Especially when working with organization leaders or team managers, coaching’s beneficial impacts flow beyond the individual receiving coaching.

Many coaching clients find the benefits of their coaching—such as improved self-awareness, communication skills and open-mindedness—positively impact their lives far beyond the original goals, including in their team dynamics and personal relationships. This might include increased performance from team members who feel more empowered and can more easily share ideas, or perhaps reduced stress at home due to an improved ability to listen to a partner or child.

ฉันสามารถคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการโค้ชได้บ้าง    ฉันจะประเมินผลลัพธ์เหล่านั้นได้อย่างไร

ผู้ที่ได้รับการโค้ชมักจะได้รับประโยชน์มากมายซึ่งรวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสมรรถนะในการทำงานส่วนบุคคลและทีมที่เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่ผู้ได้รับการโค้ชแต่ละคนได้รับจากการโค้ชจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้กับโค้ชของตนเมื่อเริ่มต้นทำการโค้ช แม้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในการโค้ช (ROI) อาจประเมินได้ยาก แต่มาตรวัดความสำเร็จของการโค้ชอาจวัดจากผลตอบแทนจากความคาดหวัง (ROE) ซึ่งวัดจากการที่ผลลัพธ์ของการโค้ชนั้นตรงกับเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตอนเริ่มต้นโค้ชหรือไม่

ตัวอย่างเช่น บางองค์กรที่ใช้การโค้ชอย่างกว้างขวางภายในองค์กรจะมีการสำรวจคร่าว ๆ เพื่อวัดว่าผู้ที่ได้รับการโค้ชรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสำเร็จ เช่น ความมั่นใจหรือการบริหารก่อน ระหว่าง และภายหลังจากที่ได้รับการโค้ช หรือทำการสำรวจอย่างครอบคลุมโดยการถามเพื่อนร่วมงานและสมาชิกของทีมถึงสมรรถนะของคุณสามารถช่วยให้ตั้งเป้าหมายและประเมินการเติบโตของคุณผ่านการโค้ช

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโค้ชผู้นำองค์กรหรือผู้จัดการทีม ประโยชน์ของการโค้ชจะไปไกลกว่าผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับการโค้ชรายบุคคลเท่านั้น

ลูกค้าผู้ได้รับการโค้ชจำนวนมากพบประโยชน์ของการโค้ช เช่น การตระหนักรู้ในตนเองที่เพิ่มขึ้น ทักษะในการสื่อสาร และการเป็นคนที่เปิดใจ ส่งผลในเชิงบวกต่อชีวิตของพวกเขาไปไกลกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของทีมและความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงการที่สมาชิกในทีมมีพลัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนไอเดียมากขึ้น หรือสามารถที่จะช่วยลดความเครียดที่บ้านเพราะได้พัฒนาทักษะในการฟังคู่ชีวิตหรือลูกให้ดีขึ้น

Transform Your Professional Life

เปลี่ยนชีวิตการทำงานของคุณ

Screen Shot 2565-10-01 at 22.44.08.png

Learn how partnering with a coach might empower your career. 

มาเรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกับโค้ชอาจคืนพลังให้กับหน้าที่การงานของคุณได้อย่างไร

Download "Coaching for Leadership" whitepaper for more information on the above topics

ปรับปรุงล่าสุด: ธันวาคม 2564
ถอดความโดย: ดร. ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์, ACC

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม "การโค้ชเพื่อภาวะผู้นำ" 

bottom of page