top of page

ICF Bangkok Charter Chapter ขอขอบคุณ 

ICF Visionary
Business Networking

Build a community that empowers the leaders and their organizations to grow

S__13164870.jpg

เครือข่ายของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

Visioinary Business Networking โดย ICF Bangkok Charter Chapter เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้นำผู้มีวิสัยทัศน์ เสริมพลังศักยภาพให้กับธุรกิจ
เปิดโอกาสทำงานร่วมกับโค้ชมืออาชีพ ICFสร้างองค์กรแห่งการเติบโตสู่อนาคต
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
ICF Thought Leadership_PMS 3125 c  & PMS 072 c  copy.png
pexels-ron-lach-8922204.jpg
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png

Learn & Share 
เรียนรู้จาก ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ของตัวจริง

Slide1.png
ฟังประสบการณ์
ของเหล่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และโค้ชมืออาชีพ ICF
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png

Connect
เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

Visionary Networking.png
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png
คอมมูนิตี้
ของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thought Leaders) ที่สร้างแรงบันดาลใจ ขยายการรับรู้ออกไปในวงกว้าง

Share & Grow
เปิดพื้นที่ใหม่ในการสร้างธุรกิจให้เติบโต

Slide1.png
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png
เครื่อข่ายทางธุรกิจ
ที่สร้างโอกาสและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาคธุรกิจใหม่ ๆ 

ไฮไลท์กิจกรรมที่ผ่านมาในปี 2564

ICF Bangkok Visionary
Business Networking

เรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
จากวงการสตาร์ทอัพ/เอสเอ็มอี และโค้ชมืออาชีพ
BizNetworking.jpg

     งาน Business Networking ซึ่ง ICF Bangkok Charter Chapter จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นการผนึกพลังระหว่างกลุ่มธุรกิจ Startups SMEs และโค้ช ICF ในระดับ PCC และ MCC กว่า 30 ท่าน ที่มาร่วมพบปะ พูดคุย และสร้างโอกาสในการต่อยอดการสร้างเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ และแนวคิดให้ธุรกิจได้ไปต่อได้ในช่วงวิกฤต

 

     และในงานนี้ทาง ICF Bangkok Charter Chapter ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ 3 ท่าน คือ

 

     1) คุณ อรนุช เลิศสุวรรณกิจ (คุณมิหมี)
        CEO & Co-Founder Techsauce Media

 

     2) คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา (คุณไว)

        CEO & Co-Founder ., Ltd

 

     3) คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (คุณป๊อป)

        Executive Coach และ Founding Partner Slingshot Group Co., Ltd. 

     โดยในช่วง Visionary Talk เป็นการร่วมเสวนา พูดคุย แบ่งปันมุมมอง วิธีคิดที่มาจากประสบการณ์ของแต่ละท่านในหัวข้อ “บริหารศักยภาพทีมอย่างไรให้ธุรกิจไปไกลแม้ในวิกฤต” โดยเป็นช่วงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์ในการอัพเดทเทรนด์ธุรกิจจากแขกรับเชิญพิเศษและได้รับไอเดียใหม่ๆในการบริหารทีมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้

 

     ICF Bangkok Charter Chapter เล็งเห็นประโยชน์ในการเปิดพื้นที่ให้กับทุกภาคส่วนได้มารู้จักและเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นร่วมกัน อีกทั้งการมารู้จักองค์กรธุรกิจใหม่ๆ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กันระหว่างผู้นำธุรกิจ Startups SMEs และโค้ช ICF ในระดับ PCC ขึ้นไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ICF Visionary Business Networking_back copy.png
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บางส่วนของความประทับใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 3 กลุ่ม

     ในงานนี้ ทีมงาน ICF Bangkok Charter Chapter ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำทางความคิดที่มีวิสัยทัศน์ (A Network of Visionary Thought Leaders)

     ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานที่ให้เกี่ยรติแบ่งปันประโยชน์ที่ได้รับจากงานนี้ให้กับทางทีมงาน...

 

“ได้ความรู้ในการบริหารองค์กร และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่อาจจะมีโอกาสได้connectกันช่วยเหลือกันในอนาคต”

 

“ชอบที่ได้พบ Coach และผู้ประกอบการ”

 

“ได้รับความรู้ในเรื่องการสร้างทีมและบริหารองค์กร”

 

“ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของแขกรับเชิญในช่วง Visionary Talk และเปิดมุมมองการบริหารในยุค IT”

ICF_Bangkok_Horizontal_White.png
ICF_Bangkok_Horizontal_White.png
คณะทำงาน ICF Bangkok
Visionary Business Networking

 
Fempower_Committee_Areeya.png
อารียา มหาวรมากร PCC
ประธานคณะทำงาน
Fempower_Committee_Hongyok.png
หงส์หยก ฉิมพันธ์
Fempower_Committee_Jirina.png
จิรินา เกียรติเลิศพงศา
Fempower_Committee_kochkorn.png
กชกร วงศ์อิสริยาภรณ์ ACC
Kerkkong.png
เกริกก้อง รุ่งทองศรี
Patteera_circle.png
พัทธ์ธีรา วงศ์ทีปธรรม
สาธิต อรรถไกวัลวที, ACC
Sathit_circle.png
Fempower_Committee_Danaiya.png
ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข PCC
ที่ปรึกษา
Social Impact_logo_pink.png

Sponsor ads

bottom of page